• ABSTRAKT:

  Słowo trauma odnosi się do sytuacji, w której to dochodzi do utraty fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa. Osoba narażona na sytuację traumatyczną odpowiada na nią w bardzo indywidualny sposób i zależy to w dużej mierze od jej wcześniejszych doświadczeń życiowych. Jak wskazują liczne badania i obserwacje kliniczne, bezpieczne przywiązanie na wczesnym etapie rozwoju sprzyja kształtowaniu u dziecka takich umiejętności jak budowanie nadziei i zaufania do siebie i osób z najbliższego otoczenia. Obszerna wiedza z tego zakresu pozwala podejmować właściwe działania prewencyjne, chroniące dziecko przed skutkami traum więzi.
  Jako terapeuci powinniśmy odkrywać historię traumatycznych wydarzeń (mikro- i makrotraumy) z życia naszych pacjentów. Z drugiej strony naszym zadaniem jest poznawanie siły i stylu przywiązania, który zinternalizowali. Traumatyczne wydarzenia zaburzają strukturę osobowości, a jednocześnie w sposób trwały wpływają na schematy relacyjne i sposoby radzenia sobie z konfliktami.
  W ramach warsztatu skoncentruję się na wymiarach relacji terapeutycznej w kontekście doświadczeń traumatycznych. Mam na myśli zarówno leczenie, jak i działania prewencyjne.
  Omówię i zaprezentuję praktyczne zastosowania podejścia zorientowanego na zasoby pacjenta. Analizie poddamy przypadki kliniczne wniesione przez Uczestników warsztatu. W analizie tej odwołamy się do następujących kwestii:

 1. W jaki sposób towarzyszyć pacjentom, którzy doświadczyli mikro – i makrotraum?

 2. Jak zapobiegać negatywnym skutkom przekazów międzypokoleniowych?

 3. Jak należy rozumieć przywiązanie a jak definiować traumę?

 4. Jak odnaleźć w sobie wewnętrzną siłę w obliczu dramatycznych przeżyć pacjenta?

 5. Jak odnaleźć i pobudzić zasoby w pacjencie?

 6. Jak wspierać pacjenta w rozwoju jego strategii samopomocy?

 7. Jakie oddziaływania należy podjąć w zależności od fazy leczenia?

 8. Jak zaangażować otoczenie społeczne pacjenta w proces leczenia i prewencji.

Ponadto w ramach warsztatu omówione zostaną etapy przymierza terapeutycznego i zastosowane zostaną wybrane narzędzia pozytywnej terapii psychodynamicznej, szczególnie przydatne w pracy z osobami straumatyzowanymi.

 

 • PROGRAM SEMINARIUM
  28.09.2019 (sobota) 10.00-19.00
  29.09.2019 (niedziela) 09.00-15.00

   

 • REJESTRACJA
  do 30.06.2019 590 zł
  do 01.07.2019 690 zł
  W cenę wliczony jest lunch oraz przerwy kawowe

  Liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu na seminarium decyduje kolejność wpłat.

  Przed dokonaniem płatności prosimy o przesłanie wypełnionego formularza - do pobrania na końcu strony.
  Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres info@wip.wroclaw.pl

  Wpłat prosimy dokonywać na numer konta Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii:
  Nr. Konta: PKO BP 50 1020 4128 0000 1202 0058 6131
  Tytuł przelewu: Udział w seminarium 28-29.09.19, Imię i Nazwisko.

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Formularz zgłoszeniowy ODT Pobierz
2. Formularz zgłoszeniowy PDF Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Arno Remmers

Lekarz med., certyfikowany psychoterapeuta i superwizor oraz międzynarodowy trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), członek Zarządu Głównego oraz członek założyciel Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej i Transkulturowej (WAPP). Prowadzi prywatną praktykę we Frankfurcie (Niemcy).