Zapraszamy do uczestnictwa w rekrutacji na kurs szkoleniowy „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR. 05.04.00-00-0177/19-00.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na kurs szkoleniowy „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” w ramach projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” POWR. 05.04.00-00-0177/19-00.

 1. Gabinet Psychiatryczny Roman Ciesielski Wrocławski Instytut Psychoterapii ogłasza nabór na szkolenie „Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży” w ramach projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

 2. Termin realizacji szkolenia: od 01.2021 do 01.2023.

 3. Nabór odbędzie się w okresie 16.10.2020-10.12.2020. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej do uruchomienia kursu liczby kandydatów rekrutacja może zostać przedłużona.

 4. Szkolenie podyplomowe skierowane jest do osób posiadających wykształcenie wyższe z obszaru dziedzin: nauk społecznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

 5. Grupę docelową stanowią osoby zatrudnione (bez względu na formę zatrudnienia) w publicznym systemie opieki zdrowotnej, oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.

 6. Kryterium obowiązkowym przy naborze kandydatów jest zatrudnienie Kandydata w jednostkach współpracujących z systemem opieki zdrowotnej (realizacja świadczeń w ramach kontraktów NFZ) lub w publicznych jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej.

 7. Szkolenie jest bezpłatne, pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów udziału w projekcie oraz ukończenia szkolenia zgodnie z zawartą umową.

 8. Rekrutacja do kursu terapii środowiskowej odbywać się będzie na podstawie Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie opracowanego przez Zespół Rekrutacyjny, w myśl którego promowane będą miedzy innymi lata doświadczenia zawodowego, miejsce zatrudnienia oraz przydatność wiedzy nauczanej na kursie w pracy zawodowej kandydata.

 9. Kwalifikacja obejmować będzie 2 etapy:

1.Etap pierwszy rozpatrzenie Formularza Zgłoszeniowego (format ankiety opracowany przez Zespół Rekrutacyjny)

2. Etap drugi rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Zespół Rekrutacyjny

 1. O wyborze Kandydata decyduje spełnianie kryteriów i warunków rekrutacji, prawidłowo złożony Formularz Zgłoszeniowy z wymaganymi załącznikami oraz punkty rankingowe. Formularz Zgłoszeniowy należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: wroclaw.spec.dim@gmail.com

 2. Ukończenie szkolenia oraz zdanie egzaminu będzie uprawniało do uzyskania kwalifikacji zawodowej: Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży.

 3. Szczegółowy opis procedury rekrutacji oraz warunków udziału w studiach podyplomowych znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie załącznik nr 2.

 4. Zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w większości formie weekendowych. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju będą się odbywały stacjonarnie lub za pośrednictwem platformy internetowej.

 5. Szkolenie obejmuje 480 godzin, w tym 280 godzin wykładowo-warsztatowych, 100 godzin terapii własnej i 100 godzin superwizji. Uczestników obowiązuje również realizacja 240 godzin staży kierunkowych w placówkach leczenia psychiatrycznego środowiskowego oraz na oddziale całodobowym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży.

 6. Kontakt: Wrocławski Instytut Psychoterapii – Beata Świerk wroclaw.spec.dim@gmail.com

 Szczegóły naboru oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się w plikach do pobrania.

 

 Dokumenty rekrutacyjne:

- Ogłoszenie
-Regulamin
-Formularz zgłoszeniowy
-Program

Dokumenty projektowe:

-Formularz zgłoszeniowy- kwestionariusz osobowy
-Oswiadczenie uczestnika projektu RODO
-Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych
-Zgoda na wykorzystanie wizerunku
-Zobowiązanie uczestnika projektu
-Deklaracja-nocleg
-Umowa

 


 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Deklaracja_nocleg DOC Pobierz
2. Formularz zgłoszeniowy_ kwestionariusz osobowy DOC Pobierz
3. Oswiadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności DOC Pobierz
4. Oświadczenie uczestnika projektu RODO DOC Pobierz
5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku DOC Pobierz
6. Umowa DOC Pobierz
7. Zobowiązanie uczestnika projektu DOC Pobierz
8. Formularz Zgłoszeniowy DOC Pobierz
9. Regulamin DOC Pobierz
10. Program DOC Pobierz
11. Ogłoszenie DOC Pobierz