Podstawowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej
edycja VIII

 • 22-24.06.2018 rok

 • 31.08-02.09.2018 rok

 • 09-11.11.2018 rok

 • 04-06.01.2019 rok

 • 01-03.03.2019 rok

Podyplomowy kurs przygotowujący do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz atestowany przez SekcjęPsychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
edycja V

 • luty 2019 rok

Studium psychoterapii dzieci i młodzieży
Przy mnie bądź”
edycja IX

 • 05-06.10.2018 rok

 • 16-17.11.2018 rok

 • 07-08.12.2018 rok

 • 04-05.01.2019 rok

 • 08-09.02.2019 rok

 • 08-09.03.2019 rok

 • 12-13.04.2019 rok

 • 17-18.05.2019 rok

 • 31.05.-01.06.2019 rok
 • 14-15.06.2019 rok

WARSZTAT "Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia"
edycja I

 

 • 13-14.09.2019 rok

WARSZTAT "Terapia koherencji"
edycja I

 • 22-23.03.2019 rok

WARSZTAT "Genogram rodzinny jako narzędzie diagnostyczne oraz interwencji terapeutycznej"
edycja I

 
 • 08-09.02.2019 rok

WARSZTAT "Zaburzenia osobowości typu bordeline - diagnoza, postępowanie i psychoterapia"
edycja I

 • 22-23.02.2019 rok

WARSZTAT "W głowie się nie mieści" - narracyjne podejście do terapii zaburzeń lękowych
edycja I

 • 15-16.03.2019 rok

STUDIUM "Diagnoza i psychoterapia zaburzeń psychosmatycznych"
edycja I

 • 05-06.04.2019 rok
 • 10-11.05.2019 rok
 • 14-15.06.2019 rok
 • 13-14.09.2019 rok
 • 11-12.10.2019 rok

WARSZTAT "Diagnoza i psychoterapia chorób afektywnych dwubiegunowych (BP)
edycja I

 • 21-22.06.2019 rok

WROCŁAWSKIE SPOTKANIA Z PSYCHE
VII KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA
"Więź i trauma - psychoterapia reaktywnych zaburzeń przywiązania"

Seminarium pokonferencyjne
"Profilaktyka i psychoterapia reaktywnych zaburzeń przywiązania"

 • 27.09.2019 rok • 28-29.10.2019 rok