IV ROK - luty 2017 - styczeń 2018

VII Semestr:

Terapia zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia)

                  Data: 10 - 11.02.2017

Terapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci i młodzieży.

                  Data: 10 - 11.03.2017

Terapia nawyków behawioralnych

                  Data: 07-08.04.2017

Terapia zaburzeń osobowości

                  Data: 19-20.05.2017

Praca z traumą, praca w kryzysie i interwencyjna 

                  Data: 09-10.06.2017


VIII Semestr:

Psychoterapia zaburzeń lękowych

                  Data: 08 - 09.09.2017

Psychoterapia zaburzeń depresyjnych

                  Data: 13 - 14.10.2017

Pogłębiona psychoterapia osób uzależnionych i praca z nawrotami

                  Data: 17-18.11.2017

Problemy seksualne w psychoterapii - rozpoznanie i leczenie

                  Data: 08-09.12.2017

Psychoterapia osób współuzależnionych

                  Data: 19-20.01.2018

 

V ROK - luty 2018 - listopad 2018

IX Semestr:

Efektywność psychoterapii - wyniki badań

                  Data: 09 - 10.02.2018

Etyka a psychoterapia

                  Data: 09 - 10.03.2018

Superwizja grupowa cz. 1

                  Data: 13 - 14.04.2018

Superwizja grupowa cz. 2

                  Data: 18 - 19.05.2018

Superwizja grupowa cz. 3 

                  Data: 22 - 23.06.2018


X Semestr:

Superwizja grupowa cz. 4

                  Data: 21 - 22.09.2018

Superwizja grupowa cz. 5

                  Data: 12 - 13.10.2018

Superwizja grupowa cz. 6

                  Data: 16-17.11.2018

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.