VI Semestr:

Terapia ericksonowska cz.4

                  Data: 01 - 02.09.2016     

Psychoterapia Pozytywna 

                  Data: 06 - 07.10.2017

Terapia zaburzeń odżywiania

                  Data: 03 - 04.11.2017


Psychoterapia grupowa cz.1

                  Data: 01 - 02.12.2017


Psychoterapia grupowa cz.2

                  Data: 05 - 06.01.2018IV ROK - luty 2018 - styczeń 2019

VII Semestr:

Wprowadzenie w tematykę terapii par i małżeństw: system, struktura i strategia

                  Data: 16 - 17.02.2018     

Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej

                  Data: 02 - 03.03.2018

Terapia rodzin w schizofrenii

                  Data: 06 - 07.04.2018

Terapia nawyków behawioralnych

                  Data: 25 - 26.05.2018

Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych: ADHD, OPDD, CD

                  Data: 15 - 16.06.2018


VIII Semestr:

Terapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci i młodzieży

                  Data: 07 - 08.09.2018     

Problemy seksualne w procesie psychoterapii 

                  Data: 05 - 06.10.2018

Psychoterapia zaburzeń osobowości

                  Data: 09 - 10.11.2018


Psychoterapia zaburzeń lękowych

                  Data: 07 - 08.12.2018


Psychoterapia zaburzeń depresyjnych

                  Data: 11 - 12.01.2019

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.