Wyjazdowy trening interpersonalny 10 - 16.01.2018 rok

I ROK - wrzesień 2017 - wrzesień 2018, Wrocławski Instytut Psychoterapii

I Semestr:

Neurobiologiczne podstawy zachowania

                  Data: 15 - 16.09.2017

Przymierze a relacja terapeutyczna 

                  Data: 27 - 28.10.2017   

Kontrakt, kontakt i kontekst terapeutyczny

                  Data: 24 - 25.11.2017  

Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych 

                  Data: 15 - 16.12.2017   

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną

                  Data: 23 - 24.02.2018  


II Semestr:

Proces psychoterapii a wybrane interwencje terapeutyczne

                  Data: 16 - 17.03.2018

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.1

                  Data: 27 - 28.04.2018   

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń dzieci i młodzieży cz.2
                  Data: 11 - 12.05.2018  

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń osobowości 

                  Data: 15 - 16.06.2018  

Psychopatologia i psychoterapia zaburzeń afektywnych i schizofrenii
                  Data: 14 - 15.09.2018  

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.