IV Semestr

Terapia systemowa i procesy reflektujące
                  Data: 08 - 09.03.2019 

Terapia narracyjna
                  Data: 12 - 13.04.2019

Genogram jako narzędzie diagnostyki i interwencji terapeutycznej
                  Data: 24 -25.05.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 1 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 21 - 23.06.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 2 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 13 - 15.09.2019 

 

V Semestr

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 3 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 11 - 13.10.2019

Genogram jako narzędzie poznawania siebie cz. 4 (zajęcia z podziałem na grupy)
                  Data: 15 - 17.11.2019 

Psychoterapia ericksonowska cz. 1
                  Data: 06 - 07.12.2019

Psychoterapia ericksonowska cz. 2
                  Data: 03 - 04.01.2020

Psychoterapia ericksonowska cz. 3
                  Data: 21 - 22.02.2020 

 

VI Semestr

 

Psychoterapia pozytywna spotkanie (online)
                  Data: 17 - 18.04.2020

Psychosomatyka (online)
                  Data: 15-16.05.2020

Psychoterapia ericksonowska cz. 4
                  Data: 3-4.07.2020

Psychoterapia grupowa cz. 1
                  Data: 28-29.08.2020

Psychoterapia grupowa cz. 2
                  Data: 18-19.09.2020

VII Semestr

Wprowadzenie w tematykę terapii par i małżeństw  (online)
                  Data: 16-17.10.2020

Psychoterapeutyczna praca z parą w sytuacji zdrady partnerskiej (online)
                  Data: 13-14.11.2020

Problemy seksualne w procesie psychoterapii-rozpoznanie i leczenie (online)
                  Data:  11-12.12.2020

Terapia rodzinna w wybranych problemach klinicznych (online)
                  Data: 15-16.01.2021

Terapia zaburzeń osobowości (online)
                 Data: 12-13.02.2021

VIII Semestr

Praca z traumą (odwołane)
                  Data: 19-20.03.2021

Psychoterapia zaburzeń psychosomatycznych i lękowych u dzieci (online)
                  Data: 16-17.04.2021

Psychoterapia zaburzeń lękowych
                  Data:  14-15.05.2021

Psychoterapia zaburzeń depresyjnych
                  Data: 25-26.06.2021

Terapia zaburzeń odrzywiania
                 Data: 10-11.09.2021

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.