Całościowy kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz akredytowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 

Semestr I:

Neuronauki a psychoterapia  (online)

                  Data: 12-13.03.2021

Psychopatologia i symptomatologia zaburzeń osobowości

                  Data: 9-10.04.2021 

Diagnoza kliniczna a koncepcje diagnostyczne w różnych podejściach psychoterapeutycznych

                   Data: 7-8.05.2021

Przymierze a relacja terapeutyczna  

                   Data: 4-5.06.2021

Wyjazdowe zgrupowanie treningowe

                   Data: w trakcie ustalania

Kontrakt kontakt i kontekst terapeutyczny

                  Data: 22-23.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocławski Instytut Psychoterapii zastrzega sobie prawo, w razie konieczności, do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.