Genogram rodzinny jako narzędzie diagnostyczne oraz interwencji terapeutycznej.

08-09 luty 2019 rok

 

Charakter i zakres szkolenia:

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodą graficznego zapisywania rzeczywistości rodzinnej, jaką jest genogram, a także wykorzystywania genogramu w pracy z indywidualnym pacjentem lub rodziną.

 

Program szkolenia:

 • omówienie korzyści posługiwania się genogramem w diagnozie i terapii

 • wprowadzenie w symbolikę stosowaną w genogramach

 • zasady konstruowania genogramów

 • interpretacja genogramów

 • ćwiczenia w podgrupach w zakresie sporządzania i interpretacji genogramów

 • zasady prowadzenie sesji terapeutycznych z wykorzystaniem genogramu

 

Forma zajęć:

Zajęcia mają charakter seminaryjno-warsztatowy i obejmują:

 • prezentację modelu pracy osoby prowadzącej;

 • demonstrację wybranych interwencji terapeutycznych;

 • omawianie kazusów;

 • ćwiczenia interaktywne;

 • wzajemną wymianę doświadczeń; 

 • konsultacje i superwizje wybranych przypadków klinicznych

 

Planowany harmonogram zajęć

 • Piątek – 11:00 – 19:00

 • Sobota – 9:00 – 15:00

Notka o autorze szkolenia:

 • Józef Bogacz

  psycholog, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii. Pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży. W prowadzeniu psychoterapii wykorzystuje systemowe podejście.

 

Koszt udziału 440 zł

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz