PODSTAWOWY KURS TRANSKULTUROWEJ PSYCHOTERAPII POZYTYWNEJ

trwa rekrutacja na edycję IX - planowana na rok 2019

Charakterystyka kursu:

Psychoterapia Pozytywna jest młodą modalnością, która zdobywa coraz większą popularność na świecie i w Polsce. Integruje terapię psychodynamiczną i poznawczo-behawioralną, a jednocześnie odwołuje się do humanistycznej i transkulturowej koncepcji człowieka. Jest unikatowym połączeniem mądrości Wschodu i Zachodu. Twórcą i popularyzatorem Psychoterapii Pozytywnej był prof. Nossrat Peseschkian (1933 - 2010). 

Kurs zorganizowany jest przez Wrocławski Instytut Psychoterapii przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden (Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej. 

Psychoterapia pozytywna jako modalność psychoterapeutyczna jest rozpoznawana przez wszystkie główne światowe i europejskie organizacje zrzeszające szkoły psychoterapii. Jest członkiem:

 •  Międzynarodowej Federacji Psychoterapii (IFP)
 •  Światowej Rady Psychoterapii (WCP)
 •  Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (EAP)

Jednocześnie posiada uprawnienia European Wide Accrediting Organization (EWAO) i jest akredytowana w ramach World Certificate of Psychotherapy.

Poziom podstawowy zakończony jest uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu - konsultant psychoterapii pozytywnej, wydanym przez Światowe Towarzystwo Psychoterapii Pozytywnej. Opłata związana z uzyskaniem certyfikatu wynosi 75 Euro

Ukończenie Zaawansowanego Kursu Psychoterapii – Mistrz Psychoterapii Pozytywnej daje międzynarodowe uprawnienia do uprawiania psychoterapii pozytywnej oraz podstawy do ubiegania się o Europejski Certyfikat Psychoterapeuty (ECP).

Europejski Certyfikat Psychoterapeuty jest podstawą do kontraktowania usług psychoterapeutycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wywiadu z dr Arno Remmersem, czołowym przedstawicielem psychoterapii pozytywnej:

Kurs adresowany do:

 • psychiatrów,
 • pediatrów,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • terapeutów zajęciowych,
 • rehabilitantów,
 • pielęgniarek,
 • innych specjalistów z obszaru zdrowia, oświaty i edukacji,
 • studentów ostatnich lat w/w kierunków studiów.

Program kursu:

Poziom podstawowy:

Obejmuje 5 trzydniowych zjazdów szkoleniowych.

 1. Zgrupowanie self-experience
 2. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej - definicja; trzy zasady; pozytywna wizja człowieka; podejście transkulturowe; podejścia terapeutyczne; istniejący  konflikt; kluczowy konflikt; model równowagi; cztery obszary reakcji konfliktowej; makrotraumy;  początki psychoterapii pozytywnej w praktyce i doświadczeniu własnym
 3. Pozytywne rozwiązanie konfliktu - refleksje; podstawowe potencjały; istniejący  konflikt i obecne potencjały; teoria mikrotraumy i treść konfliktu (DAI); czterowymiarowy model  przykładów z przeszłości; deficyty; pięć etapów w rozwiązywaniu konfliktu; superwizja, studium przypadków
 4. Relacja konsultant-klient - refleksje; pozytywna relacja konsultant-klient, wartości kulturowe; zastosowanie opowieści; pięć etapów leczenia i konsultacji; obserwacja; inwentarz; zachęta; werbalizacja; rozszerzanie celów; demonstracja pięciu etapów na sesji terapeutycznej; obszary odpowiedzialności terapeutycznej; superwizja i przypadki  
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej - wymiary diagnostyczne w psychoterapii pozytywnej; planowanie terapii; pierwszy wywiad; pięć etapów psychoterapii/konsultacji;  pięć etapów sesji; samopomoc i edukacja; pozytywna terapia rodzinna; psychoterapia pozytywna w różnych dziedzinach zawodowych  (prezentacje); superwizja i studium przypadków

Struktura zajęć:

 • seminaria (teoria, praktyka, doświadczenia własne)  - 120 godzin;
 • self-experience – 30 godzin;
 • studiowanie literatury  - 40 godzin;
 • pisemna praca końcowa (5 stron) obejmująca opis własnych zmian w psychoterapii pozytywnej w oparciu na rekomendowanej literaturze – 10 godzin;
 • egzamin ustny  (obejmuje pracę pisemną, pytania teoretyczne, studium przypadku).

Koszt certyfikatu: 75 euro

Terminy:

Edycja VIII aktualna edycja
 1. Zgrupowanie self-experience
  22-24.06.2018 r.
 2. Wprowadzenie do psychoterapii pozytywnej
  31.08-02.09.2018 r.
 3. Pozytywne rozwiązanie konfliktu
  09-11.11.2018 r.
 4. Relacja konsultant-klient
  04-06.01.2019 r.
 5. Zastosowania psychoterapii pozytywnej
  01-03.03.2019 r.

 

Kurs Podstawowy Psychoterapii Pozytywnej odbywa się przy współpracy z Polskim Centrum Psychoterapii Pozytywnej.

Polskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów w ramach zajęć dydaktycznych.

Koszt udziału:

Koszt udziału w zjeździe trzydniowym: 980,00 zł

Koszt Certyfikatu 75 Euro (płatne na ostatnim zjeździe)

Cena jest uzależniona od kursu Euro i może ulec zmianie.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa w Podyplomowym Kursie Psychoterapii Pozytywnej  przyjmowane są na podstawie wypełnionej i przesłanej na adres e-mail: info@wcpp.pl bądź info@wip.wroclaw.pl ankiety zgłoszeniowej. 

Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest poniżej.

Zaawansowany Kurs Psychoterapii Pozytywnej - Mistrz Psychoterapii Pozytywnej

Jest on kontynuacją części podstawowej, trwa 3 lat i obejmuje 650 godzin dydaktycznych:

 • teoria i praktyka (400 h),
 • self-experience (150 h),
 • superwizje grupowe (100 h).

Informacje szczegółowe na temat psychoterapii pozytywnej znajdziecie Państwo również na ostronie Światowego Stowarzyszenia Psychoterapii Pozytywnej - www.positum.org

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Patrycja Badecka

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

.

.

Ewa Dobiała

Specjalista psychiatra oraz specjalista terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta oraz superwizor aplikant  Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, certyfikowany psychoterapeuta oraz trener transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii i Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii.

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.