"Przy mnie bądź" 

STUDIUM PSYCHOTERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY

Rekrutacja na kolejną XI edycję!


Charakterystyka studium:

Studium jest autorskim szkoleniem opracowanym i zweryfikowanym w praktyce przez kadrę nauczycieli Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Warsztaty tematyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych klinicystów i terapeutów z zakresu problemów rozwojowych. Studium stanowi wprowadzenie do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi. Kurs obejmuje najczęściej występujące zaburzenia psychiczne w okresie dzieciństwa i adolescencji i metody pracy terapeutycznej indywidualnej i rodzinnej. Nauczyciele w ramach prowadzonych seminariów odwołują się do takich podejść jak: terapia strategiczna, systemowa, ericksonowska, skoncentrowana na rozwiązaniach i zasobach oraz poznawczo-behawioralna.

Adresaci studium:

Do udziału w studium zapraszamy wszystkie osoby udzielające zawodowo wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży, które jednocześnie pragną rozwijać swoje umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne w tym obszarze. W szczególności jest ono adresowane do:

 • lekarzy,
 • psychologów,
 • pedagogów,
 • psychoterapeutów,
 • socjoterapeutów,
 • pielęgniarek,
 • socjologów.

Program seminariów:


1) Zaburzenia zachowania i opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzieży
prowadzący: mgr Teresa Wojtyła

 • kryteria diagnostyczne zaburzeń zachowania opozycyjno - buntowniczych wg ICD- 10, DSM-V,
 • podstawowe pojęcia i definicje;
 • rodzinny i społeczny kontekst zaburzeń zachowania i postaw opozycyjnych,
 • zaburzenia zachowania, bunt i negatywizm u dzieci i młodzieży jako symptomy – ich znaczenie i możliwości zmiany;
 • zaburzenia zachowania a agresja;
 • kompetencje terapeuty pracującego z zaburzonymi zachowaniami i agresją;
 • kompetencje dzieci i młodzieży z problemami agresji;
 • rozpoznawanie funkcji zachowań agresywnych i zastępowanie ich konstruktywnymi formami oddziaływań;
 • sposoby regulacji emocji – formy psychoterapii (indywidualna, rodzinna, grupowa);
 • strategie terapeutyczne dostosowane do potrzeb dziecka (bajka, opowiadania, terapia rodzinna, psychorysunek, nauka kontroli złości i techniki poznawczo-behawioralne);
 • przykłady kliniczne.

2) Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży 

 • wybrane aspekty kliniczne zaburzeń lękowych (lęk separacyjny, fobia szkolna, mutyzm);
 • fenomenologia objawów lęku;
 • doświadczenia związane z lękiem – strategie zmiany;
 • rozumienie i nadawanie znaczeń swoim objawom;
 • eksternalizacja i personifikacja objawów lęku;
 • sztuka komunikowania - w relacji ze sobą i innymi;
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa wewnątrz i na zewnątrz siebie;
 • autohipnoza;

3) Zaburzenia depresyjne w dzieciństwie i okresie dorastania 
prowadzący mgr Teresa Wojtyła

 • kliniczne aspekty depresji;
 • rodzinne i systemowe uwarunkowania depresji;
 • stadia rozwojowe zaburzeń depresyjnych;
 • symptomy depresji w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz sposoby postępowania z nimi;
 • indywidualne i systemowe strategie terapii depresji;

4) Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) 
prowadzący mgr Teresa Wojtyła

 • rola i znaczenie czynników społecznych i kulturowych warunkujących "kult ciała";
 • indywiduacja/separacja w relacji z rodziną a zaburzenia odżywiania się;
 • medyczny model leczenia a psychoterapia;
 • integracja podejść terapeutycznych w leczeniu anoreksji i bulimii (t. systemowa, poznawczo - behawioralna, t. krótkoterminowa);
 • fazy terapii zaburzeń odżywiania;
 • kazuistyki - terapie udanie i nieudane

5) Uzależnienia okresu adolescencji

 • zespół uzależnienia - współczesne kryteria wg ICD 10;
 • koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnienia;
 • używanie i nadużywanie narkotyków u dzieci i młodzieży;
 • strategie terapeutyczne w poszczególnych etapach psychoterapii leczenia uzależnień;
 • strategie terapeutyczne, cele i zadania terapii;
 • strukturalizacja, scenariusze tematyczne, treningi;
 • sesja rodzinna, kontekst systemowy, interwencje, profilaktyka;
 • prezentacja przypadków klinicznych.

6) Specyficzne trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją
prowadzący mgr Benita Dobrzańska

 • „Po co nam dziecko?”- motywacje przyszłych rodziców do zaopiekowania się czy posiadania dziecka?
 • regulacje prawne dotyczące pieczy zastępczej i adopcji w Polsce - ich wpływ na stałość i stabilność więzi emocjonalnych rodziny z dzieckiem;
 • sposoby funkcjonowania dziecka i rodziców w nowej rodzinie – nadzieje i rozczarowania oraz źródła konfliktów;
 • zaburzenia zachowania i zaburzenia emocjonalne dziecka w rodzinie zastępczej i adopcyjnej na różnych etapach jego rozwoju;
 • wpływ psychoterapii na poprawę funkcjonowania dziecka i jego rodziców zastępczych/adopcyjnych;
 • prezentacja wybranych kazusów i interwencji terapeutycznych.

7) Specyficzne trudności związane z rozwodem rodziców i rekonstrukcją rodziny
prowadzący mgr Marta Lasocka

 • skutki rozwodu rodziców dla dziecka i systemu rodzinnego;
 • etapy żalu po rozpadzie więzów rodzinnych;
 • potrzeby dzieci w sytuacji rozpadu rodziny;
 • w jakie „gry” rodzice angażują dzieci i jak terapeutycznie zmieniać ich zasady;
 • trudności związane z rekonstrukcją rodziny;
 • odkrywanie i wzmacnianie zdolności adaptacyjnych dziecka w rodzinie zrekonstruowanej;
 • trudności związane z akceptacją macochy lub ojczyma oraz przybranego rodzeństwa;
 • formy terapeutycznego wsparcia dla dziecka i systemu rodzinnego;
 • prezentacja kazusów.

8) Zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD):
prowadzący Anna Gabryś-Branas

 • ADHD – opis zjawiska – fakty i mity;
 • kryteria diagnostyczne i podtypy ADHD oraz znaczenie zaburzeń współistniejących;
 • indywidualne formy pracy z dzieckiem z ADHD a terapia rodzinna;
 • wybrane techniki poznawczo- behawioralne w pracy z dzieckiem z ADHD;
 • trening kompetencji dla rodziców;
 • opis przypadków klinicznych.

9) Rozwój seksualny dzieci i młodzieży - zachowania normatywne i nienormatywne w różnych grupach wiekowych, formy pomocy i psychoterapia
prowadzący dr hab. Grzegorz Iniewicz

 • specyfika seksualności dzieci i młodzieży w porównaniu z seksualnością osób dorosłych;
 • kształtowanie się identyfikacji płciowej i orientacji seksualnej;
 • prawidłowości rozwoju seksualnego dzieci i młodzieży;
 • czynniki ryzyka rozwoju seksualnego;
 • problematyka normy seksuologicznej u dzieci i młodzieży;
 • diagnoza nieprawidłowości rozwojowych z perspektywy klasyfikacji psychiatrycznych;
 • praca edukacyjna z rodzicami i nauczycielami;
 • praca terapeutyczna z rodziną;
 • terapia indywidualna;
 • omówienie kazuistyki.

Terminy zjazdów:


Edycja X

 

 1. Zaburzenia zachowania i opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzieży
  11-12.10.2019 r.
 2. Zaburzenia depresyjne w dzieciństwie i okresie dorastania
  15-16.11.2019 r.
 3. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  10-11.01.2020 r.
 4. Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży
  07-08.02.2020 r.
 5. Uzależnienia okresu adolescencji
  06-07.03.2020 r.
 6. Specyficzne trudności związane z rozwodem rodziców i rekonstrukcją rodziny
  22-23.08.2020r.
 7. Zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD) (online)
  22-23.05.2020 r.
 8. Specyficzne trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją (online)
  05-06.06.2020 r.
Edycja XI - trwa rekrutacja
 1. Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
  09-10.10.2020 r.
 2. Zaburzenia depresyjne w dzieciństwie i okresie dorastania
  06-07.11.2020 r.
 3. Zaburzenia zachowania i opozycyjno - buntownicze u dzieci i młodzieży
  04-05.12.2020 r.
 4. Zaburzenia aktywności i uwagi (ADHD)
  15-16.01.2021 r.
 5. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży
  5-6.02.2021r.
 6. Specyficzne trudności związane z rozwodem rodziców i rekonstrukcją rodziny
  05-06.03.2021 r.
 7. Specyficzne trudności związane z pieczą zastępczą i adopcją
  w trakcie ustalania

*Wrocławski Instytut Psychoterapii, w razie konieczności zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych terminów oraz kolejności realizowanych tematów szkolenia.

Struktura zajęć:

Zajęcia mają charakter warsztatowy i odnoszą się do praktycznych aspektów diagnostycznych i terapeutycznych. Zajęcia obejmują :

 • prezentację modelu pracy osoby prowadzące;
 • demonstrację wybranych interwencji terapeutycznych;
 • omawianie kazusów;
 • ćwiczenia interaktywne;
 • wymianę doświadczeń;
 • konsultacje i superwizje wybranych przypadków klinicznych.

Zajęcia odbywają się cyklicznie raz w miesiącu:
Piątki: 11:00 - 19:00
Soboty: 9:00 - 15:00
Każdy zjazd obejmuje 15 godzin dydaktycznych.

Koszt udziału w Studium wznosi 2800 zł
Koszt udziału w pojedynczym zjeździe 490

Przedstawiony koszt szkolenia jest kwotą netto. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi usługa jest zwolniona z podatku VAT.

Zgłoszenia:

Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: info@wip.wroclaw.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna poniżej.
Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej. 

Teresa Wojtyła

Pedagog, certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii licencjonowany trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz kompleksowe szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim, certyfikowany psychoterapeuta transkulturowej psychoterapii pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy), hipnoterapeuta ericksonowski, wykładowca Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii.

Grzegorz Iniewicz

Dr hab., specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, adiunkt Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wykładowca SWPS. Autor prac z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii, etiologii zaburzeń emocjonalnych, seksuologii i psychologii LGB. Współredaktor książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, „Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „Jak przeżyć z teściami?”, autor monografii: „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych".