WYJAZDOWY WARSZTAT Z HIPNOZY

"W rytmie transu i czuwania"  - praca z procesem wg Ernesta Rossiego.
Zaawansowane metody pracy z zastosowaniem hipnoterapii ericksonowskiej.

2-7 czerwiec 2020 r.

 


Charakterystyka:

Warsztat służy pogłębieniu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie zastosowania hipnozy ericksonowskiej w leczeniu zaburzeń związanych ze stresem, zaburzeń psychosomatycznych, depresji oraz sytuacji przewlekłego konfliktu wewnętrznego.

Autor warsztatu przedstawi koncepcję pracy terapeutycznej wg Ernesta Rossiego, najbliższego współpracownika Miltona Ericksona. Opisuje ona nieświadomą komunikację, jaka zachodzi między umysłem i ciałem w chorobie, jak i procesie zdrowia. Stanowią one połączenie najnowszych odkryć z zakresu neuronauk oraz praktycznych zastosowań hipnoterapii i hipnozy klinicznej.

Warsztat zawierać będzie prezentację kliniczne, praktykowanie zaawansowanych indukcji hipnotycznych i interwencji w transie oraz pogłębianie kontaktu z własną nieświadomością, jak i nieświadomością pacjenta. Analizie poddany zostanie również zapis sesji terapeutycznej, prowadzonej przez E. Rossiego.

Adresaci:

Warsztat adresowany jest do absolwentów i uczestników Kursu Akredytowanego SNP PTP oraz SP PTP, realizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii we Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Sopocie, którzy ukończyli moduły podstawowe z psychoterapii ericksonowskiej.

Program:

  1. Podstawy neuronaukowe hipnozy i kreatywnego procesu w psychoterapii.
  2. Zasady komunikacji umysł-ciało w psychoterapii.
  3. Fazy rekonsolidacji pamięci a proces psychoterapii.
  4. Cztery etapy kreatywnego procesu wg Ernesta Rossiego.
  5. Samouzdrawianie a reakcja stresowa w podstawowym cyklu odpoczynek-aktywność.
  6. Integrowanie przeciwieństw wg Ernesta Rossiego.
  7. Przekształcanie objawów w sygnały o potrzebie uzdrawiania.
  8. Klasyczne zjawiska transowe w zaburzeniach depresyjnych i sposoby ich spożytkowania w psychoterapii oraz podstawowe techniki pracy i sposoby interwencji terapeutycznej.

Autor warsztatu:

dr n. med. Roman Ciesielski - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży i psychiatrii środowiskowej, psychoterapeuta i superwizor SNP PTP oraz trener i superwizor WAPP (Wiesbaden, Niemcy). Stosuje w praktyce hipnozę ericksonowską oraz od wielu lat naucza tej metody w ramach kursów psychoterapii. Ukończył dwuletnie szkolenie z hipnoterapii (Zist, Penzberg, Niemcy), organizowane przez M. Erickson Foudation, prowadzone przez najbliższych uczniów Miltona Ericksona. Integruje wiedzę z zakresu neurobiologii oraz zastosowań klinicznych zjawisk transowych.

Termin:

02-07.06.2020 rok

Struktura:

Warsztat rozpoczyna się 2 czerwca w godzinach popołudniowych, a kończy 7 czerwca w podobnych godzinach*.
* dokładne godziny zostaną podane bliżej terminu realizacji warsztatu.

Koszt:

1490 zł
+ koszty noclegu i wyżywienia; w zależności od liczby uczestników między 450 a 470 zł

Zgłoszenia:

Państwa zgłoszenie zostaje zaakceptowane po przesłaniu wypełnionej ankiety zgłoszeniowej na 
adres e-mail: info@wip.wroclaw.pl
Ankieta zgłoszeniowa jest dostępna poniżej.
Uprzejmie informujemy, że ilość dostępnych miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu na kurs decyduje data dokonanej wpłaty.

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Pobierz
1. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia ODT Pobierz
2. Ankieta zgłoszeniowa pozostałe szkolenia PDF Pobierz

Kadra dydaktyczna

Roman Ciesielski

Dr n. med., specjalista psychiatra dzieci i młodzieży oraz specjalista terapii środowiskowej. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Hipnoterapeuta ericksonowski (Zist - Penzberg, Niemcy) terapeuta Otwartego Dialogu (Institut fur Sozialpschiatrie Mecklenburg, Niemcy).  Certyfikowany psychoterapeuta i trener Psychoterapii Pozytywnej (WAPP, Wiesbaden, Niemcy). Członek zarządu WAPP. Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii. Dyrektor Wrocławskiego Instytutu Psychoterapii. Od lat rozwija autorski model krótkoterminowej terapii zintegrowanej.